Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Share Code CHAT ShoutBox WAPKA Không Cần Load Trang


Cái code này đại loại là khi ấn chat là nó tự hiện luôn không load lại trang như những code thông thường. Nói chung nhìn thì cũng khá là chuyên nghiệp nếu bạn làm 1 trang web chat trên Wapka. Các bạn nhớ làm theo từng bước đừng nhảy bước này bước khác lộn xộn không được rồi nói code có vấn đề nhé :3

Giả sử muốn làm auto cho :forumlist: nằm ở site 0

Bắt đầu.

Post code này lên đầu site chứa Shoutbox

Code: (Trích để copy)
<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.js"></script>


Tiếp theo tạo 1 Newpage, ghi nhớ ID Newpage này. Ví dụ: 123
Trong New page này bạn post code forumlist như này, tôi sẽ lấy nguyên văn ở WKVN
Code: (Trích để copy)
<div style="margin-bottom:-79px;position:relative;display:none" class="all_shout" name="all_shout">:forumlist:f=ID,l=6,s=:geti-siteid2(1): ::<div class="mbox" name="dpro" onclick="quote('%tname%',k%sn%)"><b>%lname%</b>: %text%</div><script>k%sn%='%text%';</script>::<hr/>:/forumlist:</div>


Sau đó post code 3 này ngay bên dưới
Set Visit L:
Code: (Trích để copy)
<div style="display:none">:forum-ID/smallform/0:</div><script language="javascript">
var token=document.getElementsByName('d_token')[1].value; document.getElementsByName('token')[0].value=token;
var htsh=document.getElementsByName('all_shout')[0].innerHTML; document.getElementById('content').innerHTML=htsh;
</script>


Set Visit N:
Code: (Trích để copy)
<script language="javascript">
var htsh=document.getElementsByName('all_shout')[0].innerHTML; document.getElementById('content').innerHTML=htsh;
</script>


Set Visit A:
Code: (Trích để copy)
<noscript/>Sau đó, bao quanh code forumlist ở site 0 bằng 1 id="content"
Code: (Trích để copy)
<div id="content"></div>


Nếu bạn có 2 code forumlist, 1 Set cho Khách, 1 Set cho member thì mỗi code bao quanh bằng 1 id="content"

Tiếp đến là tạo form nhập văn bản
Xóa cái smallform của bạn đi rồi thay bằng code này
Code: (Trích để copy)
<input name="token" value="" type="hidden"/>
<textarea name="stext" rows="2"></textarea><br/>
<input value="Gửi bài biết" onclick="shoutbox()" style="margin:2px" type="button"/>


Sau đó post code này bên dưới form nhập văn bản vừa tạo
Code: (Trích để copy)
<div name="submit_shout" style="display:none"></div>
<script language="javascript">
function shoutbox(){
tokenn=document.getElementsByName('token')[0].value;
stext=document.getElementsByName('stext')[0].value;
stext=stext.replace(/n/g,'
');
document.getElementsByName('submit_shout')[0].innerHTML='<img src="forum_add_ID.xhtml?d_token='+tokenn+'&text='+stext+'&submit=OK" style="display:none"/>';
document.getElementsByName('stext')[0].value='';
}
</script>


Cuối cùng post code này xuống cuối site chứa Shoutbox (site 0)
Code: (Trích để copy)
<script type="text/javascript">
(function($)
{
$(document).ready(function()
{
$.ajaxSetup(
{cache: false,
complete: function() {
$('#content').show();
},
success: function() {
$('#content').show();
}
});
var $container = $("#content");
$container.load('site_123.xhtml');
var refreshId = setInterval(function()
{
$container.load('site_123.xhtml');
}, 500);
});
})(jQuery);
</script>


*Lưu ý:
Thay ID = ID Shoutbox
Đọc bài này 2 - 3 lần

WapkaVietNam.Net 
Đôi lời tâm sự. Kubo có nhìn thấy thì gửi 1 lời cảm ơn những cống hiến của bạn cho nền wapka việt thời kì này. cảm ơn bạn đã tạo thêm niềm tin cho ae wapka cùng cố gắng...