Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Tổng Hợp Code Cơ Bản XHTML WAPKA cho người mới

Dưới đây chỉ là một số code wapka cơ bản cho người mới thôi. Nhưng ai mới học làm wapka mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì vui lòng comment bên dưới mình sẽ giúp đỡ. Mình hi vọng sẽ có nhiều người đam mê với code, không chỉ với wapka mà nó là bàn đạp để các bạn có thể tiến đến những code php hay mã nguồn cao hơn trong tương laiCode: (Trích để copy)
- Code online. Hiển thị bằng số. Lượng thành viên và khách. Ví dụ: [ 1 / 0 ]
:stats-online-l: /:stats-online-n:


- Code chào thành viên dẫn đến hồ sơ:
Code: (Trích để copy)
Chào: <a href=":url-usr-myprofile:">:user:</a>


- Code hiển thị ngày, giờ, ...:
Code: (Trích để copy)
:time-beg:H:i -l- j/n/Y:time-end:


- Code online 24h:
Code: (Trích để copy)
:userstats:d=ru,o=dl,n=0,tl=24::%name%:: , :/userstats:


- Code tự động đăng nhập:
Code: (Trích để copy)
<a href="login_0.xhtml">Tự động đăng nhập</a>


- Code tổng số thành viên:
Code: (Trích để copy)
:stats-ru:


- Code thành viên mới:
Code: (Trích để copy)
:stats-lastreg-1:


- Code link site:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-site-ID:">tên site</a>


- Code link forum:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-forum-ID:">tên forum</a>


- Code sửa hồ sơ:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-usr-profile:">sửa hồ sơ</a>


- Code lên xuống:
Code: (Trích để copy)
<a href="#bottom" name="top">Xuống dưới</a>


Code: (Trích để copy)
<a href="#top" name="bottom">Lên trên</a>


- Code cài đặt cá nhân:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-usr-set:">sửa cài đặt</a>


- Code thoát tài khoản:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-usr-logout:">Thoát</a>


- Code số bài viết trong forum:
Code: (Trích để copy)
:forum-id/count:


- Code số chủ đề trong forum:
Code: (Trích để copy)
:forum-id/th_count:


- Code đăng nhập cuối:
Code: (Trích để copy)
Đăng nhập cuối::stats-todaylog-1-link:


- Code thành viên thứ:
Code: (Trích để copy)
Thành viên thứ: :stats-ru::stas-lastreg-1:


- Code nick tv, khách:
Code: (Trích để copy)
:userstats: d=oa,o=t,a=Khách::%lname%,:: :/userstats:
=oa,o=t,a=Khách::%lname%,:: :/userstats:


- Code xem hồ sơ:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-usr-myprofile:">xem hồ sơ</a>


- Code trang chủ:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-site-0:">Trang chủ</a>


- Code quay lại:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-site-<:">Quay lại</a>


- Code menu:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-usr-menu:">Menu</a>


- Code đổi mật khẩu:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-usr-pass:">Đổi pass</a>


- Code comments (blog cá nhân):
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-usr-prcom:">Blog</a>


- Code tin popup:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-usr-popup:">popup</a>


- Code báo số tin nhắn trong inbox hộp thư:
Code: (Trích để copy)
:info-pmnew: (%n% ) :: 0 :/info:


- Code số bài trong blog:
Code: (Trích để copy)
:info-comnew: (%n% ) :: 0 :/info:


- Code gởi tin nhắn:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-pm-new:">Create Message</a>


- Code hộp thư đến:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-pm-in:">In box</a>


- Code hộp thư đi:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-pm-out:">Out box</a>


- Code thư lưu trữ:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-pm-arch:">Lưu trữ</a>


- Code thư rác:
Code: (Trích để copy)
<a href=":url-pm-tr:">Thùng rác</a>