Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Share Code Upload File qua URL cho Wapka (Upload Via URL)

Hiện nay Wapka không cho phép tạo File Manager cho các Wapka mới đăng kí. Nên bài viết này mình xin hướng dẫn cho những ai có Wapka cũ cách tạo Upload File qua URL . Tuy không phải là mới nhưng cũng cần thiết cho các bạn làm Wap upload dữ liệu dung lượng nhỏ thì rất tiện không lo bị die.
Lưu ý có 1 số host free khi up lên không sử dụng được. Mình đã test thành công ở host byethost.com các bạn có thể dùng ở đó như mình
Demo: http://SaoLuu.net

Hướng Dẫn tạo UPLOAD File qua URL cho WAPKA


Tải code sau về máy và giải nén ra ta được 2 file là up.php và form.txt

File Đính Kèm tạo UPLOAD File qua URL cho WAPKABạn up file up.php lên host nhé,xong mở file form.txt ra rồi đán code trong file đó vào trang Wapka của bạn.
Bước tiếp theo là config trong code up.php
Bạn mở code up.php ra,trong code có những đoạn mà bạn cần chú ý đó là
1.
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://saoluu.net/site_0.xhtml');

2.
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, array('p' => '142637147', 'action' => 'upload_file', 'file_data' => '@'.$link, 'comment' => $mt, 'U_submit' => 'Tải Lên'));

3.
echo '<meta http-equiv=refresh content="0; URL=http://saoluu.net/site_112.xhtml">';

Ở đoạn 1 bạn thay link http://saoluu.net/site_0.xhtml thành link wapupload chính của các bạn (là wapupload có form để upload ấy,xem link wap mình là hiểu)
Ở đoạn code 2 bạn chú ý cái 'p' => '118846725',bạn cần phải thay cái số 118846725 cho giống với số của wapupload các bạn bằng cách vào site upload chính(của mình là site_0.xhtml hoặc index.xhtml ấy) rồi viewsoucer site đó ra(nói cho nhanh là xem code wap/web ấy),tìm đến đoạn
<form method="post" action="site_0.xhtml" enctype="multipart/form-data">

<input type="hidden" name="p" value="118846725"  />

<input type="hidden" name="action" value="upload_file"  />

<div class="bodyf"><div class="container"><div class="phdr">Upload Từ máy</div><div class="list1"><input type="file" name="file_data"   />

<br /><input type="submit" name="U_submit" value="Tải Lên" /></form>


Bạn thấy trong code trên dãy số đó chưa nào <input type="hidden" name="p" value="118846725" />,rồi bạn chỉ việc copy số đó và paste vào code dòng 2 ở trên.

Ở đoạn code 3 bạn chỉ việc thay link http://saoluu.net/site_112.xhtml thành link mà khi upload file xong sẽ chuyển đến trang để tải file mà bạn đã quy định sẳn trong wapka của bạn. Ở đây mình chuyển hướng đến site 112 là site thông báo đã upload file thành công... Các bạn có thể tạo 1 site để thông báo hoặc chuyển về trang chủ (site 0) hoặc bất kì đâu bạn muốn

Những ai không làm được có thể comment bên dưới mình sẽ giúp đỡ