Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

CODE Đăng Nhập với HTML5 - CSS khá Đẹp và Chuyên Nghiệp

Nhiều trang web hiện nay rất đau đầu cho việc lựa chọn code Đăng Nhập sao cho vừa nhẹ vừa Đẹp vừa phù hợp thì bây giờ codeSEO xin chia sẻ một bộ Login Form rất chuyên nghiệp và khá là Đẹp chắc chắn nhiều bạn sẽ cảm thấy hài lòng.
Chỉ với một chút hiệu ứng từ CSSHTML nhẹ nhàng bạn đã có thể tạo một trang login khá mượt

CODE Đăng Nhập với HTML5 - CSS khá Đẹp và Chuyên Nghiệp

Để xem DEMO trực tiếp các bạn kéo xuống cuối trang

Copy mã HTML và CSS sau dán vào website của bạn

HTML
<form>
 <h1>Login</h1>
 <input placeholder="Username" type="text" required="">
 <input placeholder="Password" type="password" required="">
 <button>Submit</button>
</form>
CSS
form {
 box-sizing: border-box;
 width: 260px;
 margin: 100px auto 0;
 box-shadow: 2px 2px 5px 1px rgba(0, 0, 0, 0.2);
 padding-bottom: 40px;
 border-radius: 3px;
}
form h1 {
 box-sizing: border-box;
 padding: 20px;
}
 
input {
 margin: 40px 25px;
 width: 200px;
 display: block;
 border: none;
 padding: 10px 0;
 border-bottom: solid 1px #1abc9c;
 transition: all 0.3s cubic-bezier(0.64, 0.09, 0.08, 1);
 background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 96%, #1abc9c 4%);
 background-position: -200px 0;
 background-size: 200px 100%;
 background-repeat: no-repeat;
 color: #0e6252;
}
input:focus, input:valid {
 box-shadow: none;
 outline: none;
 background-position: 0 0;
}
input:focus::-webkit-input-placeholder, input:valid::-webkit-input-placeholder {
 color: #1abc9c;
 font-size: 11px;
 transform: translateY(-20px);
 visibility: visible !important;
}
 
button {
 border: none;
 background: #1abc9c;
 cursor: pointer;
 border-radius: 3px;
 padding: 6px;
 width: 200px;
 color: white;
 margin-left: 25px;
 box-shadow: 0 3px 6px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
button:hover {
 transform: translateY(-3px);
 box-shadow: 0 6px 6px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
}

Các bạn có thể thử với DEMO bên dưới:

Login