Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

CODE Trình Phát Nhạc (MP3) Player với HTML5 và CSS3 Đẹp

Đây là một hiệu ứng đơn giản cho trình phát nhạc MP3 bằng CSS3 và HTML5 khá Đẹp. Ở bài này chúng ta sẽ không nhắc đến nó đẹp hay xấu hoặc v.v... mà chúng ta nên chú ý đến cách thức để tạo ra một vài hiệu ứng trực tiếp từ CSS3HTML5 code cơ bản mà mình đã từng share đó là Code HTML5 Video Player Trình Phát Video cho Web/Wap/Blog Cơ Bản
Tại sao lại nên chú ý như vậy, bởi hầu hết các code share dạng này sẽ nén luôn ở trong javascript hoặc file hoặc post ra 1 đống code bạn chỉ cần copy và paste còn ở bài này sẽ chỉ cho các bạn biết ở đoạn nào có tác dụng gì và có ý nghĩa gì sẽ tốt hơn cho các bạn muốn học hỏi code và javascript
Link demo cho các bạn tham khảo DEMO MP3 Player HTML5 CSS3
Tải về bộ code này bằng link bên dưới
Code Player MP3 HTML5 CSS3Với các trình duyệt hỗ trợ HTML5 Audio, bạn có thể sử dụng:
<audio src="audio.mp3" preload="auto" controls autoplay loop>
  <p>Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5 Audio</p>
</audio>
Hoặc
<audio preload="auto" controls autoplay loop>
  <source src="audio.mp3" type="audio/mp3">
  <p>Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5 Audio</p>
</audio>
HTML
Ở ví dụ trên ta đã sử dụng một số thuộc tính của HTML5 Audio:
THUỘC TÍNHMÔ TẢ
autoplayTập tin nhạc sẽ tự động chạy khi bắt đầu
controlsCác điều khiển cho audio sẽ hiển thị theo mặc định của trình duyệt
loopTập tin nhạc sẽ tự động lặp lại sau khi kết thúc
preloadTải thông tin của tập tin nhạc
- none: Không load thông tin tập nhạc
- auto: Tự động load thông tin tập tin nhạc
- metadata: Load các siêu dữ liệu của tập tin nhạc
srcNguồn của tập tin nhạc

Tạo MP3 Player

Mình đã giới thiệu chung về HTML5 Audio. Giờ mình sẽ giới thiệu các bạn cách để xây dựng một MP3 Player cho riêng mình.

HTML

Đầu tiên mình sẽ xây dựng một audio với các thành phần sau:
 • Tập tin nhạc
 • Loading: tạo hiệu ứng đơn giản khi chạy nhạc
 • Controls: gồm các điều khiển Play, Pause, Volumn, Seeking
<div class="player">
  <audio id="player__source" src="audio.mp3">
    <p>Trình duyệt của bạn không hỗ trợ HTML5 Audio</p>
  </audio>
  <div class="player__loading"></div>
  <div class="player__control">
    <button id="playPause"></button>
    <span id="currentTime">00:00</span>
    <input id="seek" type="range" min="0" value="0">
    <span id="durationTime">00:00</span>
    <button id="muted"></button>
  </div>
</div>
HTML

JAVASCRIPT

HTML5 Audio cung cấp nhiều sự kiện giúp bạn điều khiển và đồng bộ hóa phát lại tập tin nhạc.
Muốn làm việc với HTML5 Audio đầu tiên ta truy vấn đến các thành phần audio mà ta đã xây dựng ở trên.
var player = document.getElementById('player__source'),
  playLoading = document.querySelectorAll('.player__loading span'),
  playPause = document.getElementById('playPause'),
  currentTime = document.getElementById('currentTime'),
  seek = document.getElementById('seek'),
  durationTime = document.getElementById('durationTime'),
  muted = document.getElementById('muted');
JAVASCRIPT
Play và Pause
Ta tiến hành kiểm tra nếu nhạc đang chạy sẽ nút Pause sẽ hiển thị và ngược lại.
playPause.addEventListener('click', playPauseMusic, false);

function playPauseMusic() {
  if (player.paused) {
    player.play();
    // Kiểm tra thời gian hiện tại của bài nhạc
    timeInterval = setInterval(timeUpdateMusic, 100);
    // Thay đổi giá trị của seek
    seek.addEventListener('change', seekMusic, false);
  } else {
    player.pause();
  }
}

function timeUpdateMusic() {
  // Thời gian toàn bộ của bài nhạc
  durationTime.innerHTML = player.duration;
  // Thời gian hiện tại của bài nhạc
  currentTime.innerHTML = player.currentTime;
  seek.max = player.duration;
  seek.value = player.currentTime;
}

function seekMusic() {
  player.currentTime = seek.value;
}
JAVASCRIPT
Volume - Âm Thanh
Tương tự như Play và Pause, ta cũng kiểm tra volumn của nhạc đang tắt hay bật. Ở đây mình xây dựng volumn chỉ có hai chức năng mở âm thanh và tắt âm thanh.
muted.addEventListener('click', mutedMusic, false);

function mutedMusic() {
  if (player.muted) {
    // Mở âm thanh
    player.muted = false;
  } else {
    // Tắt âm thanh
    player.muted = true;
  }
}
JAVASCRIPT

CSS3

Với CSS3 bạn có thể sử dụng CSS3 Animation và Transtion để làm cho Player của bạn sinh động hơn. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn ở những bài viết sau. Ở ví dụ dưới đây mình sử dụng icon font để làm các nút như play và volume.
Lời cuối xin cảm ơn dangthanh.org đã chia sẻ bài viết khá chi tiết này.