Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Share Code Tối Ưu SEO Title và Tags cho Forum Wapka

Code này cũng không có gì mới nhưng mình cũng muốn thêm vào cho ai chưa biết sử dụng để tối ưu tiêu đềtags tìm kiếm cho Wapka hỗ trợ SEO
Khi sử dụng code này thì các bạn sẽ có từ title (Thẻ tiêu đề) có dạng sau:
Share Code Tối Ưu Title và Tag cho Forum Wapka - Code Wapka
Phần in nghiêng phía trên chính là phần thêm vào chính là tiêu đề (title) của Box (Chuyên mục) chứa bài viết của bạn.
Để thêm title cho Chuyên mục các bạn vào site chưa các Forum chủ đề mà các bạn đã tạo
Tiếp chọn Change Title --> Change Title Forum --> Chọn từng Forum Change và Submit

Share Code Tối Ưu SEO Title và Tag cho Forum Wapka


Code này các bạn dán vào ô 3 của MIF (Messages In Forum)
CODE
<script type="text/javascript"> document.title = "::THEME_NAME::"; </script></head><div class="brdr"><div class="signup">::THEME_NAME::</div><div class="gmenu"><b><script language="JavaScript">document.title="::THEME_NAME:: - "+document.title; </script><span style="color:red;">Tags:</span><script language="javascript"> var th='::THEME_NAME::'; tags=th.split(" "); for (var i=0;i<tags.length;i++){document.write('<a href="http://google.com.vn/search?sitesearch=codeseo.net&q='+tags[i]+'">'+tags[i]+'</a> ');}</script><script language="javascript"> var th='::THEME_NAME::'; tags=th.split(" "); for (var i=0;i<tags.length;i++){document.write('<a href="http://google.com.vn/search?sitesearch=codeseo.net&q='+tags[i]+'">'+tags[i]+'</a>, ');}</script>

Các bạn nhớ thay codeseo.net thành tên wap các bạn nha
Chúc các bạn tối ưu SEO cho Wapka hiệu quả