Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Share Code HTML5 Video Player Trình Phát Video cho Web/Wap/Blog

Mình sẽ Share Code phát HTML5 Video Player cơ bản...
Vì sao nói là cơ bản. Code này là code thuần túy mà nhiều trang web đang sử dụng. Phải có cấu trúc này mới xây dựng được Video Player nâng cao như hiển thị nút chọn độ phân giải, hiển thị hiệu ứng loading, thời gian đang phát, tổng thời gian, v.v... Tùy chỉnh giao diện trình phát Video...

Để làm được những cái đó các bạn sẽ sử dụng javascript kèm theo css hơi phức tạp chút.
Vì thế bài này mình sẽ đưa ra code HTML5 cơ bản cho trình phát Video để các bạn tham khảo. bài sau mình sẽ chia sẻ trình chạy HTML5 với giao diện đẹp hơn và chuyên nghiệp hơn


Ở dưới đây mình sẽ đưa ra 2 dạng cơ bản

Dạng HTML5 Play Video simple


Phía trên là DEMO cho các bạn tham khảo. Các bạn chỉ cần coppy đoạn code ngắn sau

<video width="320" height="240" controls>
 <source src="http://www.w3schools.com/html/movie.mp4" type="video/mp4">
 <source src="http://www.w3schools.com/html/movie.ogg" type="video/ogg">
 Your browser does not support the video tag.
</video>
Các bạn chú ý phần in nghiêng là URL trực tiếp của Video và phần in đậm là định dạng Video
Các bạn nhớ đừng để đuôi một đường mà thuộc tính type một nẻo sẽ không chạy được
Hiện nay mình thấy đuôi mp4 thông dụng và chạy được hầu hết

CHÚ Ý: HTML5 Play Video hỗ trợ đa số trình duyệt PC và kể cả trên Smartphone cũng hoạt động tốt nên các bạn yên tâm sử dụng


Dạng HTML5 Play Video kèm JS

Phía trên là DEMO các bạn có thể ấn Play để phát, Pause để tạm dừng, Big Small Normal là các chế độ độ rộng Video.
Để làm được như vậy chúng ta tất nhiên cần thêm một đoạn JS (javascript) nữa như sau

<div style="text-align:center"> 
 <button onclick="playPause()">Play/Pause</button> 
 <button onclick="makeBig()">Big</button>
 <button onclick="makeSmall()">Small</button>
 <button onclick="makeNormal()">Normal</button>
 <br><br>
 <video id="video1" width="420">
  <source src="mov_bbb.mp4" type="video/mp4">
  <source src="mov_bbb.ogg" type="video/ogg">
  Your browser does not support HTML5 video.
 </video>
</div> 

<script> 
var myVideo = document.getElementById("video1"); 

function playPause() { 
  if (myVideo.paused) 
    myVideo.play(); 
  else 
    myVideo.pause(); 
} 

function makeBig() { 
  myVideo.width = 560; 
} 

function makeSmall() { 
  myVideo.width = 320; 
} 

function makeNormal() { 
  myVideo.width = 420; 
} 
</script> 
Tùy chỉnh cũng tương tự như trên. Nếu muốn trang web/wap/blog của bạn thực sự nhẹ và đơn giản thì như vậy là quá đủ

Ở bài sau mình sẽ chia sẻ HTML5 nâng cao của trình phát Video Player cho các bạn muốn làm chuyên nghiệp hơn

Nếu có gì không hiểu vui lòng comment bên dưới để được hướng dẫn nhiệt tình