Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Hướng Dẫn Thu Gọn Quảng Cáo ADS cuối trang cho Wapka

Quảng Cáo cuối trang Wapka ngày càng quá đà khi từ 1 đến 2 rồi đến 3 quảng cáo. Nó vừa chiếm khá nhiều không gian vừa khiến trang Wapka của bạn nhìn xấu hơn...
Vì thế mình chia sẻ hướng giải quyết có nguồn từ Khánh Duy Nguyễn admin WKI

Demo các bạn xem cuối trang http://saoluu.net


Như hình bên trên các bạn có thể thấy hiệu quả áp dụng như thế nào
Link cũng như ảnh quảng cáo mờ hơn, font size nhỏ hơn và tiết kiệm diện tích hơn

Sau đây là code

<style>
.foot{background:#555;padding:5px}
.foot_ads:hover{
  opacity: 1;
}
.foot_ads div, .foot_ads img, .foot_ads a, .foot_ads p, .foot_ads center{
  display:inline!important;
  color: #888!important;
}
.foot_ads br{
  display:none;
}
.foot_ads img {
  max-width: 130px!important;
}
.foot_ads {
  margin-top: 0px;
  text-align: center;
  border-top: 1px solid #DDD;
  padding-top: 17px;
  left: auto;
}
</style>
<div class="foot_ads" align="center"><div/></div><div/><span/><span/>
Dán đoạn code bên trên vào cuối trang wapka của bạn. site mặc định là -2
Ngắn gọn thế thôi không dài dòng nữa. Chúc các bạn thành công ^^