Chủ Nhật, 17 tháng 1, 2016

Hướng Dẫn FIX Lỗi hiện link wml khi Exload Forum WAPKA

Lỗi này WAPKA bị dính lâu rồi có thể là các bạn không để ý hoặc chưa biết cách xử lý. Cũng chỉ là một đoạn JS replace link lại cho nó đúng với nguyên tắc ban đầu thôi. Ví dụ khi bạn exload Forum Wapka thỉnh thoảng nó sẽ có dạng này

http://forumvn.biz/forum2_theme_111447352.wml?tema=113

Để fix lỗi trên vui lòng làm theo hướng dẫn


Đầu tiên các bạn bọc quanh TIF name="ex" và sau đó các bạn chỉ cần coppy đoạn mã bên dưới dán vào dưới exload ở trang chủ hoặc vị trí mà bạn đặt exload.

<script language="javascript">var msg=document.getElementsByName("ex"); for(var i=0;i<msg.length;i++){ var oldtext=document.getElementsByName("ex")[i].innerHTML; var newtext=oldtext.replace(/(^|[\n ])([\w]+?:\/\/[^ ,\"\n\r\t<]*)/ig,"$1$2");
newtext=newtext.replace(/\<a href="forum2_theme_(.+?).xhtml\?tema=(.+?)">(.+?)<\/a>/ig,'<a style="color:#0002a8!important" href="forum2_theme_$1.xhtml?tema=$2&get-tema=$2:admin-hash-amp:\" title="$3">$3</a>');
newtext=newtext.replace(/\<a href="forum2_theme_(.+?).wml\?tema=(.+?)">(.+?)<\/a>/ig,' <a href="forum2_theme_$1.xhtml?tema=$2&get-tema=$2:admin-hash-amp:\" title="$3">$3</a>');
newtext=newtext.replace(/forum2_0.(.+?)\?n=(.+?)">(.+?)<\/a>/ig,"site_0.xhtml?get-n=$2:admin-hash-amp:\">$3</a>");
document.getElementsByName("ex")[i].innerHTML=newtext;
 }
 </script>
Chỉ có thế thôi. Chúc các bạn thành công!