Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Auto delete member tool - công cụ tự động xóa member WAPKA

Hiện nay việc làm diễn đàn trên Wapka được rất ít người sử dụng nhưng đây là một công cụ khá hay có thể tùy biến theo sự sáng tạo của các bạn để áp dụng cho nhiều nhu cầu mục đích khác nhau không chỉ riêng cho Wapka
Trước kia có bạn từng hỏi làm thế nào để xóa toàn bộ member mà không mỏi tay ấn từng click 1 thì nay WKVN sẽ hướng dẫn cách tạo 1 tool tự động xóa member.
Lưu ý là không nên test vì nó sẽ xóa luôn và chỉ hoạt động trên PC thôi nhé.
DEMO: WKVN đã xóa bỏ 3000 member trong khoảng 45 phút (tùy theo tốc độ mạng).

Đầu tiên là phải làm cho link profile có get-id như sau:
Vào User profile > Comments in profile: Chọn Enabled (anonym can only read)

Tiếp theo post code này vào Ô.6 User profile:
CODE
<script> var cipid='::URL_COMMENTS::'.split('forum3_')[1].split('.')[0];</script>Sau đó post code này vào site Bottom profile:
CODE
<script language="javascript"> if(':getid-url:'.match(/(get-id)/ig)) document.write(); else document.write('<style>body{display:none}</style><meta http-equiv="refresh" content="0;:getid-url:&get-id='+cipid+'"/>'); }</script>

<script language="javascript"> if(':get-id:'.length>3) document.write('<img src="edit_0.xhtml?action=edit_users&subaction=user_detail&user_id=:get-id:&remove=:get-id::admin-hash-amp:" style="display:none"/>');</script>Sau đó tạo 1 New page và post code này vào, đây chính là tool.

CODE
<style>
.working{
background:#3B5998;
padding:5px;
font-weight:bold;
color:white;
}
.main{
border: 1px solid #3B5998;
padding: 5px;
}
.hai{
border: 1px solid #3B5998;
border-top:none;
border-left:none;
padding:5px;
}
.all{
max-width:400px;
text-align:left;
}
</style>

<div class="all">
<br/><br/><center><h1>Wapka Auto Delete Member Tool</h1></center>
<div class="working">WORKING TABLE <span style="float:right">Total: :stats-ru:</span></div>
<div class="main">
:userstats:d=ru,l=20,s=:get-s(1):,o=dr::<div class="hai"><input type="hidden" name="mot" value="%tname%"/><b>%tname%</b>: <iframe src="profile_0.xhtml?u=%tname%:admin-hash-amp:" width="20px" height="20px" style="display:none"></iframe><font color="red">Deleted!</font></div>:: :/userstats:
</div>
</div>


<meta http-equiv="refresh" content="5;:url-site-:getid-site::&get-s=:get-s(1):"/>


Như vậy tool sẽ xóa 20 member trong 1 lần reload. Không nên tăng l=20 để tránh tình trạng lag và die wap tạm thời.
Chúc thành công!
WapkaVietNam.Net