Thứ Hai, 16 tháng 5, 2016

Công Cụ Đếm Kí Tự Online - Share CODE Đếm Kí Tự Online

Xin chào các bạn mình xin giới thiệu công cụ Đếm Kí Tự Online

Công cụ đếm kí tự online này sẽ giúp ích cho các bạn kiểm tra tiêu đề trang web xem bao nhiêu kí tự để tối ưu SEO Tiêu Đề (TITLE) hoặc đếm nội dung văn bản cho nhiều mục đích khác nhau


DEMO ONLINE
Nếu các bạn muốn lấy CODE trên sử dụng cho trang web của mình thì coppy đoạn HTML + JS bên dưới đây http://codeseo.net

<script src="https://hocwebchuan.com/common/js/jquery-1.8.3.js"></script>
<script src="https://hocwebchuan.com/common/js/count_character.js"></script>
<script src="https://hocwebchuan.com/common/js/jquery-ui.js"></script>
<section id="pageBody">
<div class="block">
Nhập text vào ô bên dưới để biết được đoạn text của bạn có bao nhiêu ký tự.<br />
<div class="inputText">
<textarea cols="50" rows="10"></textarea></div>
<div class="result">
</div>
</div>
</section>