Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Share Code GET META SEO Đẳng Cấp cho Wapka lên TOP Nhanh hơn

Việc SEO Wapka là vô cùng khó khăn nhưng không phải là không có cách lên TOP được. Wapka là 1 wapbuilder có rất nhiều bất lợi cho seo kể cả về URL không thân thiện cả về nền tảng XHTML nhưng một số trang sử dụng những cách sau cho hiệu quả seo rất rõ rệt. SEO tốt hay không còn tùy thuộc vào chất lượng nội dung bài viết của các bạn nữa


Code này giúp HEAD tự động nhận diện url

CODE
<script>var link=document.createElement ("link");
link.setAttribute("rel", "canonical");
link.setAttribute("href", "http://tênwap/:getid-url:");
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(link);</script>

tốt nhất là nên up riêng vào footer của site & footer của forum
* vì nếu là link site thì chỉ cần http://tênwap:getid-url:
* nếu là link forum thì phải cần http://tênwap/:getid-url:

tiếp đó là code auto content descript meta tag

ĐỐI VỚI PHẦN META DESCRIPTION K ĐƯỢC DÙNG TRONG FORUM VÌ SẼ HỎNG HEAD

giới thiệu dùng trên blog, up code này vào bloglist ở trang xem nội dung blog

CODE
<script>var meta=document.createElement ("meta");
meta.setAttribute("name", "description");
meta.setAttribute("content", "%text%");
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(meta);</script>


Tương tự thế, up tiếp meta keywords
CODE
<script>var meta=document.createElement ("meta");
meta.setAttribute("name", "keywords");
meta.setAttribute("content", "%tname%, %time%, %title%, %text%");
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(meta);</script>


đây là kết quả
[Seo Wapka] Code GET META SEO Đẳng Cấp cho Wapka


sau này nếu có time mình sẽ ngâm trên forum wapka, vì lấy description & keywords rất khó

một điểm nữa là nếu dùng code này, phải cài lại thẻ meta.
Vào global / HEAD / xóa content của description và keywords đi (để trống content).
Như thế google khi lọc mới hiểu, nếu để thì code vô dụng.

mất 2 ngày để làm, ai coppy ghi nguồn vào k là k share nữa đâu

Nguồn: YeuThaiBinh