Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Hướng Dẫn thêm icon Smile và Code hiển thị Smile Cho Forum Wapka

Nếu các bạn còn hứng thú sử dụng wapka làm forum diễn đàn thì việc add biểu tượng cảm xúc (smile) là điều quan trọng bởi những icon hình ảnh này sẽ tạo sự thích thú cho thành viên khi đăng bài cũng như giao lưu trên diễn đàn

CODESEO.NET sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết để làm. Có 3 bước để có 1 bộ icon smile đó là:
1. add icon smile lên wap của bạn
Đầu tiên vào EDIT SITE > Picture Upload các icon dưới dạng icon . Ở dưới phần chọn file upload có dòngResize picture on max width: từ icon 10x10 pix đến icon 100x100 pix (nên chọn 100x100) là định dạng icon hoặc có thể tạo 1 thư mục riêng upload vào đó cho dễ nhớ

2. Đặt tên nhanh cho icon smile
Các bạn có thể tham khảo cách đặt tên và icon smile của Diễn Đàn ChémVL tại Đây
Đầu tiên vào EDIT SITE > Global setting > Forum > Allow icons in messages (set): và ấn vào link (set)
Khi vào đó các bạn sẽ thấy những ô nhập. Hãy đặt tên cho từng icon và ấn set. Diễn Đàn ChémVL khuyên bạn nên đặt sao cho dễ nhớ và ít trùng lặp nhất với ngôn ngữ trong bài viết diễn đàn. Vì như vậy sẽ bị trùng lặp xuất hiện icon 

3. Cuối cùng là code hiển thị danh sách smile

CODE
<div class="z">icon Smile </div> <div id="main">:iconlist:o=tu,l=1000,s=:geti-site(1): :: <div class="a"><table width="100%" class="if"><tr><td width="25%">%icon%</td><td width="75%" ><input value="%text%" style="width:25px"/> Ký hiệu: <b>:color-red:%text%:/color:</b></td></tr></table></div>:: :/iconlist: <div class="x"><br/>:paging: n=:geti-site(1):,u=site_12.xhtml?get-site=%n%&get-user=:get-user::admin-hash-amp: :: :/paging:</div></div>


* Một hướng dẫn khác cho dễ hiểu nhé

Vào Picture>Creat new directory>Nhập tên Smile và OK.
Bấm chữ DIR trước chữ Smile>Upload picture>Upload more picture at once
Sẽ có các form Upload. Dòng đầu ta chọn địa chỉ smiley cần Up. Dòng dưới ta chọn icon 100x100 pix. Giải thích phần này: Nếu bạn ko chọn dòng có chữ icon thì những icon động sẽ trở nên tĩnh.
Sau khi upload hết các smiley cần thiết. Ta quay ra vào Global settings>Forum>Đánh dấu tích vào ô Allow icon in message (set) xong ấn OK. Sau đó ấn vào chữ set nhé. Trang tiếp theo có dạng:

icon  
icon  
icon  

Việc của bạn làm làm của bạn là đặt tên icon trong ô input đó thôi. He. Lưu ý ko nên dùng các kí tự<,>,", ' để đặt tên icon. Sẽ lỗi wap nếu sử dụng!
Sau khi đặt tên icon xong. Ta tạo 1 New page mới và post code hiện danh sách icon ra cho thành viên xem
CODE
:iconlist:d=forum,l=10,s=:geti-n(1): :: %icon% <input type="text" value="%text%"/>::<hr/>:/iconlist:<br/>:paging:n=:geti-n(1):,u=site_id:getid-site:.%ext%?get-n=%n%:admin-hash-amp: ::%prev%.%next%.%last%...%n%.%n%...%nlast%.%next% :/paging:

Xong! Có gì thắc mắc comment bên dưới