Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Share CODE Ảnh Bìa Trong Trang Cá nhân Giống Facebook cho WAPKA

Code này chính là tùy biến CSS cho userprofile Wapka thường được dùng cho forum có thành viên. Hồi xưa cái này là "Mốt" nhưng bây giờ ít ai sử dụng Wapka làm Forum . Code này xin chia sẻ cho những ai thích kiểu Profile này có thể áp dụng cho nhiều trang khác nhau hoặc tùy biến design lại cho phù hợp
Nếu có gì thắc mắc vui lòng comment bên dưới


DEMOUser > userprofile >
Ô 1
CODE
<style>
.abia {
border-bottom: 1px solid #cccccc; overflow: hidden;height:120px;background-color:#9933ff; background-image: url(::var-241581::); background-repeat: repeat; background-position: center
}
.abia2 {
display: block; float: left; position: absolute; margin-top: 50px; z-index: 2;padding:1px 10px;
}
.abia3 {
background:#ffffff;padding:2px;border:1px solid #cccccc;
}
.pblue { background: url(http://airtelmaza.in/img/1807/1807984_3cde53ca2b.gif) repeat-x center left; padding: 0 0 2px 0; margin: 0 2px; }
.pbluespan { font-size: 13px; background: #fff; font-weight: bold; margin: 0 0 0 8px; padding: 0 4px; }
img.ico {vertical-align: middle; padding-right: 2px; margin-top: -3px;}
.tabs {background: white; padding-top: 0px; margin: 0px; border-top: 0px solid #eeeeee}
.selected2 {background: white; border-top: 1px solid #aaaaaa; border-left: 1px solid #aaaaaa; border-right: 1px solid #aaaaaa; border-bottom: none; padding: 2px; margin: 0px} .select2 {background: #dddddd; border: 1px solid #aaaaaa; padding: 2px; margin: 0px; color: #555} .select2 a {color: #555} </style>

Ô 2 từ dưới lên
<div><div class="abia">
<div class="abia2">
<div class="abia3"><a href="::URL_PHOTO::"><img src="::URL_PHOTO::" alt="" style="max-height:120px;min-height:90px;width:90px;" /></a>
</div>
</div>
</div>

<div style="clear: both;"><div style="padding: 1px 10px;background: #EEEEEE; height: 60px;border-bottom: 1px solid #CCCCCC;"><div style="overflow:hidden;clear:both;float: left; padding: 4px 10px;background:#ededed;color:#505050;z-index: 2;margin-left:100px;"><b><a href="profile_296.xhtml?u=::TUSER_NAME::">::TUSER_NAME::</a></b><br/>
<a href="site_431.xhtml&get-name=::TUSER_NAME::"/>• Ảnh Hàivl</a></div></div></div></div><div class="alt2"><div class="listcuoi"><table width="100%" align="center"><tr><td width="50%" align="center"><div class="wall"><a href="messages_296.xhtml?box=new&amp;u=::TUSER_NAME::"><img src="http://wapkaimage.com/5259/5259258_64fca4ee3b.png" alt="" />::LINK_PM::</a></div></td><td width="50%" align="center"><div class="wall"><img src="http://wapkaimage.com/5259/5259255_ea42619adc.gif"/>::LINK_FRIEND_ADD::</div></td></tr></table></div> </div>
<div class="maintxt"><div class="page">
<div class="tabs"><table width="100%" align="center"><tr><td width="25%" align="center" class="selected2">Hồ sơ</td><td width="25%" align="center" class="select2"><a href="site_373.xhtml&get-user=::TUSER_NAME::">Đấu thú</a></td><td width="25%" align="center" class="select2"><a href="site_435.xhtml?get-name=::TUSER_NAME::">Album</a></td><td width="25%" align="center" class="select2"><a href="site_439.xhtml?get-name=::TUSER_NAME::">Bạn bè</a></td></tr></table></div>