Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016

Share CODE Giao Diện Nghe Nhạc Content Manager cho WAPKA

Code này không phải sử dụng filelist vì những site mới hiện nay không được wapka cho sử dụng filelist nữa. Đây là code sử dụng cho content manager chức năng upload cho admin . Ưu điểm upload nhanh và dung lượng cao hơn hẳn filelist nhưng nhược điểm chỉ admin mới đăng file được
Nếu có gì không rõ các bạn hãy comment bên dưới để được hỗ trợ
Giao diện trang nghe nhạc online cực đẹp cho mã nguồn wapka

Demo:

Share CODE Giao Diện Nghe Nhạc Content Manager cho WAPKA

Code:
CODE
:music:
<div class="title-a"> Download Music: %title%</div>
:/music:

<div class="box">

<div align="center">
<div class="background-music">

<div class="audio-player">

:music: <h1>%title%</h1>
<div class="audio-artist">%artist%</div>
<div class="audio-view"><i class="fa fa-headphones"></i>
%downtotal%</div>
<img class="cover" src="%link_thumbnail%" alt="" />
<audio id="audio-player" src="%link_download%" type="audio/mp3" controls="controls" loop="loop" preload="auto"></audio>
:/music:
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js"></script>
<script src="http://djwang.xtgem.com/mediaelement-and-player.min.js"></script>
<script>
$(document).ready(function() {
$('#audio-player').mediaelementplayer({
alwaysShowControls: true,
features: ['playpause','volume','progress'],
audioVolume: 'horizontal',
audioHeight: 120
});
});
</script>
</div>

</div>
<div class="download">
:music:
<ul class="mbutton">
<li>
<a href="%link_download%"><i class="fa fa-download"></i> Download</a>
</li>
</ul>
<ul class="shareon">
<li>Share on</li>
<li>
<a href="https://www.facebook.com/dialog/feed?_path=feed&app_id=841062136021557&name=Free Download %title% Mp3 Full Songs&description= Free Download %title% Mp3 Full Songs, Download %title% Mix Songs, Free Download %album% Full Album Songs, Full Download %artist% Songs, %title% Full Songs, Download %title% Single Track, Free %title% Ringtones, MP3 Songs Free&redirect_uri=http://danielmix.com&link=http://danielmix.com?cmid=%cmid%&picture=%link_thumbnail%">
<i class="fa fa-facebook"></i></a>
</li>
<li>
<a href="http://twitter.com/share?url=http://danielmix.com:getid-url:"><i class="fa fa-twitter"></i></a>
</li>
<li>
<a href="http://plus.google.com/share?url=http://danielmix.com:getid-url:">
<i class="fa fa-google-plus" style="float: right;"></i>
</a>
</li>
</ul>
:/music:

CSS: http://danielmix.com/styles.css
Icon: http://fortawesome.github.io/Font-Awesome/icons/
- Giao diện hoạt động tốt nhất trên nền tảng Smartphone, PC, Tablet.

Nguồn:Danielmix.com