Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2016

Share CODE Phân Trang Đánh Số (Next Prev) Đẹp cho Blogger Blogspot

Mặc định của Blogspot sẽ hiện thị code next trang rất đơn giản chỉ có 3 phần chính đó là: Trang Trước - Trang Chủ - Trang Tiếp kiểu như vậy. Một số trang có sử dụng phân trang đánh số theo thứ tự như 1 2 3 4 5 rất ĐẸP mà bạn không biết phải làm như thế nào. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn tạo code phân trang đánh số rất nhanh và đơn giản

Hiện tại bộ CODE này file google drive đã bị hỏng các bạn tham khảo link bài viết bên dưới nhé
Share CODE Phân Trang Đánh Số Style Đẹp cho Blogger Blogspot


Page navigation hay phân trang cho blogspot là cách làm cho website/blog của bạn trở nên chuyên nghiệp hơn so với mục order post trên blogspot

Share CODE Phân Trang Đánh Số (Next Prev) Đẹp cho Blogger Blogspot


Phân trang page nav cho blogspot

Dưới đây là style chúng ta sẻ thực hiện 


Bắt đầu > Bạn tìm vào chỉnh sửa HTML và tìm đến ]]</b:skin> hoặc </style> sau đó thêm đoạn css dưới đây vào trên nó
#blog-pager {text-align: center;}.showpageArea {overflow: hidden;padding: 5px 0;}.showpageOf{display:none;}.showpagePoint {background: #00a3ff;color: #fff;padding: 2px;margin-right:3px;}.showpageNum a {background: #eee;padding: 2px 4px;margin-right:3px;color: #000;}.showpage a {background: #eee;padding: 2px 4px;margin: 0;color: #000;margin-left: 3px;}

Tiếp tục thêm đoạn js sau vào trên thẻ </body> 
<script type='text/javascript'&gt
var pageCount=5;
var displayPageNum=3;
var upPageWord ='&#171;';
var downPageWord ='&#187;';
</script>
<script src='https://googledrive.com/host/0BzfT7TpuvzUnZmhjWXlreXJldEU' type='text/javascript'></script>

Lưu ý thay số 5 bằng số bài viết hiển thị trong 1 trang. Ví dụ bạn để 1 trang có 20 bài thì thay vào đó là 20 và số 3 là số trang sẽ hiển thị trên thanh navi 

Lưu mẫu lại và xem thành quả. 

Cách phân trang cho blogspot này cực kỳ đơn giản và load khá nhanh. Hy vọng sẻ giúp ích cho nhiều người. các bạn muốn tùy biến sâu hơn hãy comment bên dưới để được hỗ trợ sớm nhất
nguồn: tips24h