Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Share JavaScript Ngẫu Nhiên (Random) cho mọi Web/Wap/Blog

Xin chào các bạn hôm nay http://codeseo.net sẽ hướng dẫn các bạn radom nội dung bằng javascript đơn giản. Cái này có thể áp dụng cho hiển thị link ngẫu nhiên hoặc bài viết ngẫu nhiên v.v.. tùy vào nhu cầu của từng người sử dụng khác nhau


Share JavaScript Ngẫu Nhiên (Random) cho mọi Web/Wap/Blog


<script type="text/javascript">
var links=['http://codeseo.net','http://kenhtinhoc.net/','http://saoluu.net'];
var key=Math.floor(Math.random()*1000000)%links.length;
document.write('<div>'+links[key]+'</div>');
</script>

Các bạn thay những link màu đỏ bên trên thành link, văn bản v.v.. mà các bạn cần random. Thường thì mình hay dùng để ngẫu nhiên link nên mình sẽ để mặc định như vậy.

Nếu có gì thắc mắc vui lòng comment để được hỗ trợ