Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

CODE SKY MEGA MENU Đẹp Tuyệt Bằng CSS3 Hiệu Ứng Scale

MENU Xổ Xuống Hiệu Ứng Đẹp codeseo.net đã chia sẻ khá nhiều và dưới đây là một CODE MENU Hiệu Ứng Scale khá Độc Đáo, dropdown menu của tác giả Voky đẹp tuyệt với nhiều hiệu ứng. Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn Tạo "Sky Mega Menu Đẹp Tuyệt Bằng Css3 Với Hiệu Ứng Scale", các hiệu ứng khác bạn hãy tải về và xem thêm nhé. Mong các bạn ủng hộ.Sau đây là các bước thực hiện:

1 CODE HTML

<ul class="sky-mega-menu scale-effect">

  <li><a href="#">Home</a></li>
  <li><a href="#">About us</a>
    <div class="submenu">
      <ul>
        <li><a href="#">Mission</a></li>
        <li><a href="#">Our Team</a>
          <div class="submenu">
            <ul>
              <li><a href="#">Markus Fisher</a>
                <div class="submenu">
                  <ul>
                    <li><a href="#">About</a></li>
                    <li><a href="#">Skills</a></li>
                    <li><a href="#">Contacts</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </li>
              <li><a href="#">Leyla Sparks</a>
                <div class="submenu">
                  <ul>
                    <li><a href="#">About</a></li>
                    <li><a href="#">Skills</a></li>
                    <li><a href="#">Contacts</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </li>
              <li><a href="#">Gleb Ismailov</a>
                <div class="submenu">
                  <ul>
                    <li><a href="#">About</a></li>
                    <li><a href="#">Skills</a></li>
                    <li><a href="#">Contacts</a></li>
                  </ul>
                </div>
              </li>
              <li><a href="#">Viktoria Gibbers</a>
              </li>
            </ul>
          </div>
        </li>
        <li><a href="#">Rewards</a></li>
        <li><a href="#">Certificates</a></li>
      </ul>
    </div>
  </li>
  <!--/ about -->

  <!-- news -->
  <li><a href="#">News</a>
    <div class="submenu">
      <ul>
        <li><a href="#">Company</a></li>
        <li><a href="#">Products</a></li>
        <li><a href="#">Specials</a></li>
      </ul>
    </div>
  </li>
  <!--/ news -->

  <!-- portfolio -->
  <li><a href="#">Portfolio</a>
    <div class="submenu">
      <ul>
        <li><a href="#">Logos</a></li>
        <li><a href="#">Websites</a></li>
        <li><a href="#">Branding</a></li>
        <li><a href="#">Illustrations</a></li>
      </ul>
    </div>
  </li>

  <li><a href="#">Blog</a></li>
  <li><a href="#">Contacts</a></li>

</ul>


2 CODE CSS

<style type="text/css">
 
html, body, aside {
 display: block;
 margin: 0;
 padding: 0;
}

body {
 background: #ddd;
}

@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300,400,700);

.sky-mega-menu,
.sky-mega-menu * {
 margin: 0;
 padding: 0;
 outline: none;
 border: 0;
 background: none;
}

.sky-mega-menu {
 font-family: 'Open Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;
}

/* level 1 */

.sky-mega-menu {
 width: 980px;
 margin: 25px auto;
 position: relative;
 z-index: 999;
 background: #2D3E50;
 box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,.3);
 font-size: 0;
 line-height: 0;
 text-align: right;
}

.sky-mega-menu:after {
 content: '';
 display: table;
 clear: both;
}

.sky-mega-menu li {
 position: relative;
 display: inline-block;
 float: left;
 padding: 5px;
 border-style: solid;
 border-color: #aaa;
 border-right-width: 1px;
 font-size: 13px;
 line-height: 45px;
 text-align: left;
 white-space: nowrap;
}

.sky-mega-menu li a {
 display: block;
 padding: 0 20px;
 text-decoration: none;
 color: #fff;
 text-transform: uppercase;
 transition: background 0.4s, color 0.4s;
 -o-transition: background 0.4s, color 0.4s;
 -ms-transition: background 0.4s, color 0.4s;
 -moz-transition: background 0.4s, color 0.4s;
 -webkit-transition: background 0.4s, color 0.4s;
}

.sky-mega-menu li > div {
 position: absolute;
 z-index: 1000;
 top: 100%;
 left: -9999px;
 margin-top: 8px;
 background: rgba(255,255,255,0.9);
 box-shadow: 0 0 8px rgba(0,0,0,.3);
 opacity: 0;
 -o-transform-origin: 0% 0%;
 -ms-transform-origin: 0% 0%;
 -moz-transform-origin: 0% 0%;
 -webkit-transform-origin: 0% 0%;
 -o-transition: -o-transform 0.4s, opacity 0.4s;
 -ms-transition: -ms-transform 0.4s, opacity 0.4s;
 -moz-transition: -moz-transform 0.4s, opacity 0.4s;
 -webkit-transition: -webkit-transform 0.4s, opacity 0.4s;
}

.sky-mega-menu li > div:after {
 content: '';
 position: absolute;
 bottom: 100%;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 8px;
 background: transparent;
}

.sky-mega-menu li > div:before {
 content: '';
 position: absolute;
 bottom: 100%;
 left: 24px;
 border-right: 5px solid transparent;
 border-bottom: 5px solid #2D3E50;
 border-left: 5px solid transparent;
}

.sky-mega-menu li:hover > a,
.sky-mega-menu li.current > a {
 background: #1D2936;
 color: #fff;
}

.sky-mega-menu li:hover > div {
 left: 0;
 opacity: 1;
 -webkit-transform: translate(0, 0);
}

/* level 2+ */

.sky-mega-menu li li {
 display: block;
 float: none;
 border-width: 0;
 border-top-width: 1px;
 line-height: 21px;
 white-space: normal;
}

.sky-mega-menu li li:first-child {
 border-top: 0;
}

.sky-mega-menu li li a {
 padding-top: 12px;
 padding-bottom: 12px;
}

.sky-mega-menu li li > div {
 top: 0;
 margin: 0 0 0 8px;
}

.sky-mega-menu li li > div:after {
 top: 0;
 right: 100%;
 bottom: auto;
 left: auto;
 width: 8px;
 height: 100%;
}

.sky-mega-menu li li > div:before {
 top: 22px;
 right: 100%;
 bottom: auto;
 left: auto;
 border-top: 5px solid transparent;
 border-right: 5px solid #2D3E50;
 border-bottom: 5px solid transparent;
}

.sky-mega-menu li li:hover > div {
 left: 100%;
}

.sky-mega-menu .right li > div {
 margin: 0 8px 0 0;
 -o-transform-origin-x: 100%;
 -ms-transform-origin-x: 100%;
 -moz-transform-origin-x: 100%;
 -webkit-transform-origin-x: 100%;
}

.sky-mega-menu .right li > div:after {
 right: auto;
 left: 100%;
}

.sky-mega-menu .right li > div:before {
 right: auto;
 left: 100%;
}

.sky-mega-menu .right li:hover > div {
 right: 100%;
 left: auto;
}


/**/
/* animations */
/**/

.scale-effect li > div {
 -o-transform: scale(0, 0);
 -ms-transform: scale(0, 0);
 -moz-transform: scale(0, 0);
 -webkit-transform: scale(0, 0);
}

.scale-effect li:hover > div {
 -o-transform: scale(1, 1);
 -ms-transform: scale(1, 1);
 -moz-transform: scale(1, 1);
 -webkit-transform: scale(1, 1);
 background: #2D3E50;
}


/* grid */

.sky-mega-menu .grid-column {
 float: left;
}

.sky-mega-menu .grid-column3,
.sky-mega-menu .submenu {
 width: 234px;
}
 
</style>

Vậy là xong. Chúc các bạn thành công!