Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Share CODE Đồng Hồ Thời Gian Chạy Giây bằng Javascript

Xin chào các bạn trên mạng có khá nhiều CODE Đồng Hồ bằng Javascript nhưng đa số chỉ hiển thị thời gian hiện tại khi load trang web và khi nào load lại lần tiếp theo mới cập nhật giờ. Nhưng CODE mà codeseo.net sắp chia sẻ bên dưới lại có thể cập nhật giờ liên tục từng giây mà không cần phải load lại trang web. Khá hay hi vọng mọi người sẽ thích
Điểm đặc biệt là có thể chạy giây mà không cần load trang và hiển thị ngày đêm AM - PM nhé
DEMO Online CODESEO.NET

Sau đây là CODE bạn chèn vào nơi muốn đặt

<style>
#codeseonet {font-size:20px;padding:10px;border-radius:10px}
</style>
<SCRIPT language=JavaScript>   
day = new Date();  
miVisit = day.getTime();  
function clock() {  
dayTwo = new Date();  
hrNow = dayTwo.getHours();  
mnNow = dayTwo.getMinutes();  
scNow = dayTwo.getSeconds();  
miNow = dayTwo.getTime();  
if (hrNow == 0) {  
hour = 12;  
ap = " AM";  
} else if(hrNow <= 11) {  
ap = " AM";  
hour = hrNow;  
} else if(hrNow == 12) {  
ap = " PM";  
hour = 12;  
} else if (hrNow >= 13) {  
hour = (hrNow - 12);  
ap = " PM";  
}  
if (hrNow >= 13) {  
hour = hrNow - 12;  
}  
if (mnNow <= 9) {  
min = "0" + mnNow;  
}  
else (min = mnNow)  
if (scNow <= 9) {  
secs = "0" + scNow;  
} else {  
secs = scNow;  
}  
time = hour + ":" + min + ":" + secs + ap;  
document.form.button.value = time;  
self.status = time;  
setTimeout('clock()', 1000);  
}  
function timeInfo() {  
milliSince = miNow;  
milliNow = miNow - miVisit;  
secsVisit = Math.round(milliNow / 1000);  
minsVisit = Math.round((milliNow / 1000) / 60);  
  
}  
document.write("<center><form name=\"form\">"  
+ "<input id=\"codeseonet\" type=button value=\"Click for info!\""  
+ " name=button onClick=\"timeInfo()\"></form></center>");  
onError = null;  
clock();   
</SCRIPT>


Nhớ ghi nguồn codeseo.net nhé ^^!
Chúc các bạn thành công!