Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Share CODE Khung Nhận Tin Mới Qua Email Đẹp cho Blogger Blogspot

CODE Khung Nhận Tin Mới Qua Email hiện tại có rất nhiều Blogger Nổi Tiếng đang sử dụng. Bởi Email hiện nay rất nhiều người dùng và khi đăng kí nhận tin mới nó sẽ giúp chúng ta (webmaster) và người dùng tương tác với nhau một cách hiệu quả hơn
Dưới đây codeseo.net xin chia sẻ một khung nhận tin mới qua email cơ bản nhất hi vọng các bạn sẽ thíchSau đây là các bước thực hiện:

1. Đăng nhập vào tài khoản Blogger
2. Vào phần Mẫu (Template)
3. Chọn chỉnh sửa HTML (Edit HTML)
4. Chèn code bên dưới vào trước thẻ ]]></b:skin>

#i-socialSub {
 width: 300px;
 height: 400px;
 background: whitesmoke;
 border: 1px solid #eaeaea;
 box-shadow: 0 0 2px 2px #ccc;
}

.i-subTitle {
 font-size: 20px;
 font-family: Airial;
 background: #f5f5f5;
 margin: 0 10px;
 padding: 10px 10px;
 border-bottom: 1px dashed #444;
 color: #222;
 text-align: center;
}

#i-subIcon {
 padding: 10px 0 10px;
 margin: 10px;
 border-bottom: 1px dashed #444;
}

ul.i-subIcon {
 margin: 0;
 padding: 0;
 list-style: none;
 -webkit-perspective: 10000px;
 -moz-perspective: 10000px;
 -o-perspective: 10000px;
 perspective: 10000px;
}

ul.i-subIcon li {
 display: inline-block;
 width: 55px;
 height: 50px;
 margin-right: -px;
 background: none;
 font: bold 36px Arial;
 text-transform: uppercase;
 text-align: center;
 cursor: pointer;
 padding-left: 10px;
}

ul.i-subIcon li a {
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
 color: black;
 text-decoration: none;
 outline: none;
 -webkit-transition: all 300ms ease-out 0.1s;
 -moz-transition: all 300ms ease-out 0.1s;
 -o-transition: all 300ms ease-out 0.1s;
 transition: all 300ms ease-out 0.1s;
}

ul.i-subIcon li a span {
 -moz-box-sizing: border-box;
 -webkit-box-sizing: border-box;
 box-sizing: border-box;
 padding-top: 5px;
 display: block;
 width: 100%;
 height: 100%;
 -webkit-transition: all 300ms ease-out 0.1s;
 -moz-transition: all 300ms ease-out 0.1s;
 -o-transition: all 300ms ease-out 0.1s;
 transition: all 300ms ease-out 0.1s;
}

ul.i-subIcon li a img {
 border-width: 0;
}

.i-subText {
 font-size: 14px;
 padding: 5px;
 color: #444;
 font-family: Arial;
 font-family: bold;
}

.i-username {
 background: #fff url(http://2.bp.blogspot.com/-bNZePDihTPU/UZ-lhWAHXqI/AAAAAAAAJuo/aSVVE_A6HpE/s320/name.png) no-repeat 7px 8px;
 border: 1px solid #ddd;
 font-family: Arial,sans-serif;
 font-size: 13px;
 font-weight: bold;
 color: hsla(0,0%,27%,0.69);
 width: 225px;
 height: 25px;
 padding: 5px 15px 5px 28px;
 margin-left: 10px;
 display: inline-block;
 transition: border 0.15s linear 0s, box-shadow 0.15s linear 0s, color 0.15s linear 0s;
 -webkit-transition: border 0.15s linear 0s, box-shadow 0.15s linear 0s, color 0.15s linear 0s;
 -moz-transition: border 0.15s linear 0s, box-shadow 0.15s linear 0s, color 0.15s linear 0s;
 -o-transition: border 0.15s linear 0s, box-shadow 0.15s linear 0s, color 0.15s linear 0s;
}

.i-email {
 background: #fff url(http://3.bp.blogspot.com/-Wf_IBW4cEts/UZ-li4SsnvI/AAAAAAAAJuw/qYAi9lghY1E/s320/email.png) no-repeat 7px 10px;
 border: 1px solid #ddd;
 font-family: Arial,sans-serif;
 font-size: 13px;
 font-weight: bold;
 color: hsla(0,0%,27%,0.69);
 width: 225px;
 height: 25px;
 margin-top: 10px;
 padding: 5px 15px 5px 28px;
 margin-left: 10px;
 display: inline-block;
 transition: border 0.15s linear 0s, box-shadow 0.15s linear 0s, color 0.15s linear 0s;
 -webkit-transition: border 0.15s linear 0s, box-shadow 0.15s linear 0s, color 0.15s linear 0s;
 -moz-transition: border 0.15s linear 0s, box-shadow 0.15s linear 0s, color 0.15s linear 0s;
 -o-transition: border 0.15s linear 0s, box-shadow 0.15s linear 0s, color 0.15s linear 0s;
}

.i-username:hover,.i-email:hover {
 border: 1px solid #bebebe;
 box-shadow: 0.5px 1.5px 2px rgba(5,95,255,.1);
}

.i-username:focus, .i-email:focus {
 border-color: hsl(198, 100%, 49%);
 box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset, 0 0 8px hsl(198, 100%, 49%);
 -moz-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset, 0 0 8px hsl(198, 100%, 49%);
 -webkit-box-shadow: 0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.1) inset, 0 0 8px hsl(198, 100%, 49%);
 outline: 0 none;
}

.i-submit {
 -moz-box-shadow: 3px 4px 0px 0px #1564ad;
 -webkit-box-shadow: 3px 4px 0px 0px #1564ad;
 box-shadow: 3px 4px 0px 0px #1564ad;
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #79bbff), color-stop(1, #378de5));
 background: -moz-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #378de5 100%);
 background: -webkit-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #378de5 100%);
 background: -o-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #378de5 100%);
 background: -ms-linear-gradient(top, #79bbff 5%, #378de5 100%);
 background: linear-gradient(to bottom, #79bbff 5%, #378de5 100%);
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#79bbff', endColorstr='#378de5',GradientType=0);
 background-color: #79bbff;
 -moz-border-radius: 5px;
 -webkit-border-radius: 5px;
 border-radius: 5px;
 border: 1px solid #337bc4;
 display: inline-block;
 color: #ffffff;
 font-family: arial;
 font-size: 17px;
 font-weight: bold;
 padding: 8px 70px;
 text-decoration: none;
 margin-top: 10px;
 margin-left: 35px;
 text-shadow: 0px 1px 0px #528ecc;
}

.i-submit:hover {
 background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0.05, #378de5), color-stop(1, #79bbff));
 background: -moz-linear-gradient(top, #378de5 5%, #79bbff 100%);
 background: -webkit-linear-gradient(top, #378de5 5%, #79bbff 100%);
 background: -o-linear-gradient(top, #378de5 5%, #79bbff 100%);
 background: -ms-linear-gradient(top, #378de5 5%, #79bbff 100%);
 background: linear-gradient(to bottom, #378de5 5%, #79bbff 100%);
 filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient(startColorstr='#378de5', endColorstr='#79bbff',GradientType=0);
 background-color: #378de5;
}

.i-submit:active {
 position: relative;
 top: 1px;
}

5. Chèn code sau vào nơi bạn muốn nó hiển thị, phía sidebar chẳng hạn

<div id='i-socialSub'>
 <div class='i-subTitle'>
  NHẬN TIN MỚI QUA EMAIL
 </div>
 <div id='i-subIcon'>
  <ul class="i-subIcon">
   <li>
    <a href="http://www.facebook.com/#yourID">
     <img src="http://1.bp.blogspot.com/-ZTtnggzD1Fs/VQquY6yJowI/AAAAAAAAABQ/7cYa6VJP2UQ/s1600/facebook.png" title="Add to Facebook" />
    </a>
   </li>
   <li>
    <a href="https://plus.google.com/#yourID">
     <img src="http://1.bp.blogspot.com/-_U1YOU_T7ZQ/VQqunqaZrpI/AAAAAAAAABg/ZcxGNKtldYM/s1600/google.png" title="Google plus" />
    </a>
   </li>
   <li>
    <a href="http://www.twitter.com/#yourID">
     <img src="http://2.bp.blogspot.com/-l2j9z1ileaw/VQquf0fHPFI/AAAAAAAAABY/_5eX1oER_8A/s1600/twitter.png" title="Add to Twitter" />
    </a>
   </li>
   <li>
    <a href="http://feeds.feedburner.com/#yourID">
     <img src="http://2.bp.blogspot.com/-hrjdBpNhoa8/VQquuzRDjJI/AAAAAAAAABo/71qnMAogO_U/s1600/rss.png" title="Add RSS Feed" />
    </a>
   </li>
  </ul>
 </div>
 <div class='i-subText'>
  <p style='padding:10px;margin-bottom:15px;font-size: 15px;font-family:Arial'>
   Đăng ký nhận tin mới hoàn toàn miễn phí qua Email của bạn. Bạn yên tâm! Chúng tôi không spam!
  </p>
  <form action='http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=ccniny' class='i-boxForm' method='post' target='_new'>
   <input class='i-username' name='name' placeholder='Your Name' type='text'/>
   <input class='i-email' name='email' placeholder='Your Email Address' type='text'/>
   <input class='i-submit' type='submit' value='Đăng Ký!'/>
  </form>
 </div>
</div>

Các bạn nhớ thay ID của feedburner trong bài viết này thành ID của bạn.
Thay #YourID bằng ID của FB  - G+ của bạn

Vậy là xong. Chúc các bạn thành công!