Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Share CODE Nút Quay Lại Trang Trước (GoBack) bằng Javascript

Đây chỉ là một tùy biến nhỏ của javascript với thuộc tính quay lại trang trước cũng có thể nhiều bạn chưa biết nên mình xin chia sẻ luôn. Cũng không có gì để thảo luận vấn đề này cảCode A: 
Bước 1: Tạo 1 hàm javascript

Code
function goback() {    history.back(-1)
}

Bước 2: Gọi hàm đã tạo ra paste vào link.
Code
<a href='javascript:goback()'>Quay lại trang trước</a>

Code B:
Cách 1 tạo một nút đơn gản như VD dưới
Code
<input type="button" value="Quay lại trang trước" onclick="history.back(-1)" />

Cách 2 hơi phức tạp với cấu hình PHP
Code
<a href='javascript:history.go(-1)'>Quay lại trang trước</a>2. Sử dụng PHP HTTP_REFERER:
<?php  $url = htmlspecialchars($_SERVER['HTTP_REFERER']);
  echo "<a href='$url'>Quay lại trang trước</a>"; 
?>


Chúc bạn thành công!