Công Cụ Mã Hoá - Giải Mã Base64 | Decode - Encode Base64

Công Cụ Dưới Đây sẽ giúp các bạn Mã Hoá Base64 - Giải Mã Base64 Online một cách nhanh chóng nhất. Thuật toán mã hoá này sẽ giúp các bạn trao đổi dữ liệu một cách bí mật hơn so với thông thường. Các bạn cũng có thể mã hoá nhiều lần và giải mã theo số lần tương ứng đã mã hoá. Hi vọng Công Cụ Encode Base64 và Decode Base64 này sẽ giúp ích cho tất cả anh em

Nội dung cần mã hóa/giải mã:


Kết quả: